PhD Program Yükümlülükleri

Lisans ve yüksek lisans derecesi ile programa başvuru yapılabilir. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği doktora programına lisans derecesi ile giren doktora öğrencisinden en geç 6. dönemin sonuna kadar en az 14 ders, 42 krediyi tamamlaması ve en geç 7. döneminin sonunda doktora yeterlilik sınavına girmesi beklenmektedir.  Yüksek lisans derecesi ile programa giren doktora öğrencisinden en geç 4. dönemin sonuna kadar en az 7 ders, 21 krediyi tamamlaması ve en geç 5. döneminin sonunda doktora yeterlilik sınavına girmesi beklenmektedir.

Kredili derslere ek olarak tüm öğrencilerin KOLT 500 KOLT Öğretim Asistanı Eğitimi, ELEC 590 Seminer,  ENGL 500 Akademik Yazın Tekniği, ETHR 500 Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği, TEAC 500 Öğretim Deneyimi ve ELEC 695 Tez derslerini almaları zorunludur.

Tezli Yüksek Lisans Program Yükümlülükleri

Adayların BS veya BA derecesine (tercihen mühendislik veya Elektrik ve Elektronik Mühendisliği programıyla ilgili bilimlerde.) sahip olması gerekir. Derslere ek olarak, tezli yüksek lisans öğrencileri danışmanları ile birlikte tez araştırması yapmaktadır.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği tezli yüksek lisans programı a) en az 21 kredilik ders,  b) tez ve c) seminer dersinden oluşur. Kredili derslere ek olarak tüm öğrencilerin KOLT 500 KOLT Öğretim Asistanı Eğitimi, ELEC 590 Seminer,  ENGL 500 Akademik Yazın Tekniği, ETHR 500 Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği, TEAC 500 Öğretim Deneyimi ve ELEC 595 Tez derslerini almaları zorunludur.

Tezsiz Yüksek Lisans Program Yükümlülükleri

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği tezsiz yüksek lisans programı a) en az 30 kredilik ders,  b) dönem projesi ve c) seminer dersinden oluşur. Kredili derslere ek olarak tüm öğrencilerin COMP 590 seminer, ENGL 500 Akademik Yazın Tekniği ve ELEC 591 Dönem Projesi derslerini almaları zorunludur.