Tezli Yüksek Lisans

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans programı, ileri düzeyde bir eğitimin yanında teknoloji ve bilimin sınırlarını zorlayan bir araştırma deneyimi sağlamayı amaçlamaktadırlar.

Programın Yükümlülükleri

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği tezli yüksek lisans programı a) en az 21 kredilik ders,  b) tez ve c) seminer dersinden oluşur. Öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçmeli derslerden en az on (7) tane alarak en az otuz (21) kredi tamamlamaları gerekmektedir. Aksi belirtilmedikçe dersler 3 kredidir. Öğrenciler danışmanlarının onayıyla en fazla 2 adet lisans seviyesindeki dersi lisansüstü derslere altyapı oluşturmak için alabilirler ve bu lisans dersleri de tezli yüksek lisans programının ders ve kredi şartını tamamlamak için kullanılabilir. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programları kapsamında açılan derslerden danışmanın önerdiği ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayladığı dersler de yedi ders ve 21 kredi şartını sağlamak için alınabilir. Kredili derslere ek olarak tüm öğrencilerin KOLT 500 KOLT Öğretim Asistanı Eğitimi, ELEC 590 Seminer,  ENGL 500 Akademik Yazın Tekniği, ETHR 500 Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği, TEAC 500 Öğretim Deneyimi ve ELEC 695 Tez derslerini almaları zorunludur.

Tezsiz Yüksek Lisans

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği tezsiz yüksek lisans programı a) en az 30 kredilik ders,  b) dönem projesi ve c) seminer dersinden oluşur. Öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçmeli derslerden en az on (10) tane alarak en az otuz (30) kredi tamamlamaları gerekmektedir.

Kabul Koşulları:

Koç Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği BS öğrencilerini Tezsiz Programa alırken istenilen koşullar:

 • ELEC 201, ELEC 202, ELEC 204, ELEC 206 dersleri C veya üzeri bir not ile tamamlanmış olmalıdır.
 • ELEC 201, ELEC 202, ELEC 204, ELEC 206 dersleri için not ortalaması en az 3.00 olmalıdır.
 • Mezuniyet CGPA en az 3.00 olmalıdır.
 • ALES sayısal test puanı en az 75 olmalıdır.
 • Aşağıda bilgileri bulunan sınavlardan birinden belirtilen minimum puanı almış olmak.
  • Internet bazlı TOEFL: Minimum skor 80 (Türkiye’de alınmış olan sınavların devlet üniversitelerine ait binalarda yapılmış olması gerekmektedir.)
  • YDS/e-YDS/YÖKDİL: 80

-Yukarıdaki minimum koşulları sağlayan aday başka bir değerlendirmeye gerek olmadan doğrudan tezsiz EE yüksek lisans programına kabul edilir.
-Yukarıdaki minimum koşulları sağlamayan adayların programa kabulü konusunda,  program başvuru komitesinin yapacağı değerlendirme ve mülakat sonrasında karar verilir.

Başvuru yapılmak istenen Tezsiz Yüksek Lisans programı dışında, Koç Üniversitesi’nin diğer bölümlerinden mezun olmuş öğrencileri alırken istenilen koşullar:

 • ELEC 201, ELEC 202, ELEC 204, ELEC 206 dersleri C veya üzeri bir not ile tamamlanmış olmalıdır.,
 • ELEC 201, ELEC 202, ELEC 204, ELEC 206 dersleri için not ortalaması en az 3.00 olmalıdır.
 • Mezuniyet CGPA en az 3.00 olmalıdır.
 • ALES sayısal test puanı en az 75 olmalıdır.
 • Aşağıda bilgileri bulunan sınavlardan birinden belirtilen minimum puanı almış olmak.
  • Internet bazlı TOEFL: Minimum skor 80  (Türkiye’de alınmış olan sınavların devlet üniversitelerine ait binalarda yapılmış olması gerekmektedir.)
  • YDS/e-YDS/YÖKDİL: 80

-Yukarıdaki minimum koşulları sağlayan aday başka bir değerlendirmeye gerek olmadan doğrudan tezsiz EE yüksek lisans programına kabul edilir.
-Yukarıdaki minimum koşulları sağlamayan adayların programa kabulü konusunda, program başvuru komitesinin yapacağı değerlendirme ve mülakat sonrasında karar verilir.

Diğer üniversitelerden öğrenci alırken istenilen koşullar:

 •  ALES sayısal test puanı en az 75 olmalıdır.
 • Aşağıda bilgileri bulunan sınavlardan birinden belirtilen minimum puanı almış olmak
  • Internet bazlı TOEFL: Minimum skor 80  (Türkiye’de alınmış olan sınavların devlet üniversitelerine ait binalarda yapılmış olması gerekmektedir.)
  • YDS/e-YDS/YÖKDİL: 80

-Yukarıdakiler haricinde minimum kabul edilme koşulları yoktur.
-Adayın başvuru dosyası program başvuru komitesince incelenir.
-Başvuru dosyasındaki bilgiler ışığında adayın programa kabul edilme potansiyeli var ise  mülakata çağrılır.
-Mülakat sonrası program başvuru komitesinin yapacağı değerlendirmede adayın programa kabulü konusunda karar verilir.