Elektrik ve Elektronik Mühendisliği fizik, matematik ve hesaplama yöntemlerini temel alarak elektronik aygıtlar ve devre tasarımı, duyargalar, elektrik sinyallerinin işlenmesi, iletişim sistemlerinin tasarımı, elektromanyetik dalgalar ve antenler ve optik-elektronik-mekanik karma sistemlerin tasarım ve geliştirilmesi konuları ile uğraşır. Günümüzde Elektrik ve Elektronik Mühendisleri telekomünikasyon, tüketici ve endüstri elektroniği, tıbbi tanı sistemleri ve bilgisayar üretimi gibi alanlarda çalışmaktadırlar. Koç Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği öğrencileri sinyal işleme, devre tasarımı, dijital sistemler, elektromanyetik ve antenler, optik, kontrol, analog ve sayısal mikro elektronik tasarımı, iletişim sistemleri ve mikrodalga sistemleri gibi alanları içeren kapsamlı bir eğitim görürler. Alan seçmeli ve serbest seçmeli derslerden bazılarını sayısal iletişim, sayısal sinyal işleme, çoklu ortam ağ sistemleri, elektronik ve optik ve elektromanyetik konularından birinde alarak uzmanlaşmak mümkündür.