PhD Programı Hakkında

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği doktora programında, Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinde veya her iki disiplinin de sınırlarını aşarak elektrik ve bilgisayar mühendisliğinde gelişmiş bir eğitim ve ileri düzeyde araştırma deneyimi sağlamak amaçlanır. Bu programın odak noktası araştırmada mükemmelliktir. Programdan mezun olanlar sektörde çalışabilir veya akademik alanda çalışmayı sürdürebilir.

 

Programın Yükümlülükleri

Lisans ve yüksek lisans derecesi ile programa başvuru yapılabilir. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği doktora programına lisans derecesi ile giren doktora öğrencisinden en geç 6. dönemin sonuna kadar en az 14 ders, 42 krediyi tamamlaması ve en geç 7. döneminin sonunda doktora yeterlilik sınavına girmesi beklenmektedir.  Yüksek lisans derecesi ile programa giren doktora öğrencisinden en geç 4. dönemin sonuna kadar en az 7 ders, 21 krediyi tamamlaması ve en geç 5. döneminin sonunda doktora yeterlilik sınavına girmesi beklenmektedir.

Kredili derslere ek olarak tüm öğrencilerin KOLT 500 KOLT Öğretim Asistanı Eğitimi, ELEC 590 Seminer,  ENGL 500 Akademik Yazın Tekniği, ETHR 500 Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği, TEAC 500 Öğretim Deneyimi ve ELEC 695 Tez derslerini almaları zorunludur.

PhD Yeterlik Sınav Kılavuzu

PhD Yeterlik Sınav Kılavuzu: Bu belge Koç Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’ne kabul edilen öğrencilerimizin izleyeceği yeterlik sınav sürecine ilişkin yönergeleri kapsamaktadır.