Zorunlu Alan Dersleri

MATH 106 – Kalkülüs I
Kredi: 3
Ön koşul: –
Limit ve süreklilik; Türev ve türevlenebilir fonksiyonların özellikleri; Ortalama değer teoremleri; Taylor açılımı formülü; Azami değerler; belirsiz integraller ve integral kuralları; Riemann integrali ve Kalkülüsün temel teoremi; L’Hospital kuralı; Has olmayan integraller.

PHYS 101 – Genel Fizik I
Kredi: 3
Eş koşul: PHYS 101L ile birlikte alınmalı
Fiziksel nitelikler; doğrusal hareket; iki ya da üç boyutlu hareketler; Newton”un hareket kanunları; iş ve enerji; momentum; korunum kanunları; çarpışmalar; dairesel dinamikler; yer çekimi; periyodik hareket; akışkan hareketi.

PHYS 101L – Genel Fizik I Lab
Kredi: 1
Eş koşul: PHYS 101 ile birlikte alınmalı

PHYS 101 dersine eşlik eden genel fizik laboratuvar dersi. Mekanik üzerine deneyler.

COMP 125 – Python ile Programlama
Kredi: 3
Ön koşul: –
Python kullanarak hesaplama planlaması ve programlamasını vurgulanır. Algoritmik düşünme ve yapılandırılmış programlama konusunda sağlam bir temel kazanma ve basit, yaygın hesaplama işlemlerini kolay ve verimli bir şekilde yapma yetileri kazandırır. Veri depolama, veri girişi ve çıktısı, kontrol yapıları, fonksiyonlar, diziler ve listeler, dosyalama, grafikler ve nesnelerin temelleri incelenir.

ELEC 100 – Elektrik Ve Elektronik Mühendisliğine Giriş
Kredi: 3
Ön Koşul: –
Elektrik ve Elektronik  (EE)  Mühendisliğinin kısa tarihçesi, EE ders programının ve  tanıtımı, EE’de uzmanlık alanlarının kısa tanıtımı, EEM’nde bazı güncel uygulamaların uzmanlık alanları ile örtüşümü, sinyal ve frekans kavramlarının tanıtımı, Uzmanlık alanlarından Sinyal İşleme, Elektronik, Haberleşme, Elektromanyetik ve Optik konularının ve bunların doğal uzantıları olan Mikro-Elektro-Mekanik sistemler, Ağ, Görüntü ve Video işleme, Lazerler ve Fotonik sistemler ve Biyomedikal gibi konuların uzmanları tarafından daha detaylı tanıtımları, Matlab Programlama Dili.

MATH 107 – Doğrusal Cebire Giriş
Kredi: 3
Ön koşul: –
Vektörler; matrisler ve doğrusal denklem sistemleri; vektör uzayları; doğrusal dönüşümler; diklik; karmaşık sayı işlemleri; özdeğer problemleri.

MATH 203 – Çok Değişkenli Kalkülüs
Kredi: 3
Ön koşul: MATH 106 veya öğretim üyesi onayı
Çok değişkenli fonksiyonlar; Kısmi türev; Yönlü türev; Tam diferansiyel; Katlı integraller ve uygulamaları; Vektör analizi; Eğrisel ve yüzey integralleri; Green teoremi; Iraksaklık ve Stokes teoremi.

PHYS 102 – Genel Fizik II
Kredi: 3
Ön koşul: PHYS 101 veya öğretim üyesi onayı ve PHYS 102L ile birlikte alınmalı
Elektrik yükü ve elektrik alanları; Gauss kanunu; elektrik potansiyeli; dielektrik özellikler; elektrik devreleri; manyetik alan ve manyetik güçler; manyetik alan kaynakları; elektromanyetik indüksiyon; elektromanyetik dalgalar

PHYS 102L – Genel Fizik Lab II
Kredi: 1
Eş koşul: PHYS 102 ile birlikte alınmalı
PHYS 102 dersine eşlik eden genel fizik laboratuvar dersi.

ELEC 201 – İşaretler ve Sistemler
Kredi: 4
Ön Koşul: MATH 106 ve MATH 107
Ayrık ve sürekli zamanlı işaretler ve sistemlere giriş. Zaman alanlı işaret gösterimi, doğrusal zaman değişimsiz (LTI) sistemlerin dürtüsel tepkisi ve evrişim. Sıklık alanlı işaret gösterimi, LTI sistemlerin sıklık tepkisi ve Fourier çözümlemesi. Sürekli ve ayrık zamanlı işaretlerin süzgeçlenmesi. Analog işaretlerin örneklenmesi ve ayrık zamanlı işlenmesi. Sürekli zamanlı LTI sistemlerin Laplace-dönüşüm alanlı çözümlenmesi. MATLAB ile alıştırmalar.

ELEC 204 – Sayısal Sistemlerin Tasarımı
Kredi: 4
Ön Koşul: –
Bilgisayar donanım teknolojisi, sayısal donanım, Boole cebri, mantık fonksiyonları ve kapılar;,doğal biçimler, Boole fonksiyonlarının basitleştirilmesi, Karnaugh haritalar, sayı sistemleri ve dönüşümleri, tümleyen aritmetik, toplayıcıla;, giriş yol seçiciler, üç-durumlu çıkışlar, kodlayıcılar; çözücüler; ardışık mantık; iki durumlu elemanlar, ardışık devre analizleri, ardışık devre tasarımı, saklayıcılar ve sayıcılar, bellek ve programlanabilir mantık, merkezi işlem birimi, tasarım projesi.

MBGE 200 – Biyolojiye Giriş
Kredi: 4
Ön Koşul: –
Biolojinin ilkeleri; moleküler ve hücre biolojisi. Hücre yapısı ve görevlerine giriş. Genetik, bioenergetics, anatomi ve fizyoloji: bioteknolojiye giriş.

MATH 204 – Diferansiyel Denklemler
Kredi: 3
Ön koşul: MATH. 107 veya öğretim üyesi onayı
Birinci dereceden diferansiyel denklemler. İkinci dereceden doğrusal denklemler. Adi diferansiyel denklemlerin seri çözümleri. Laplace dönüşümü ve uygulamaları. Birinci dereceden doğrusal denklem sistemleri. Doğrusal olmayan denklemler ve sistemler: çözümlerin varlığı, tekliği ve kararlılığı. Fourier serileri ve kısmı diferansiyel denklemler.

ELEC 202 – Devreler
Kredi: 4
Ön Koşul: MATH 106 ve MATH 107
DC Devreler, Temel Kavramlar, Temel Kanunlar, Analiz Metotları, Devre Teoremleri, İşlevsel Amplifikatörler, Kapasitörler ve İndüktörler, Birinci Derece Devreler, AC Devreler, Sinusoidler ve Fazörler, Sinusoidal Durağan Durum Analizi; AC Güç Analizi; Mıknatıslı Bağlaşma Devreleri; Laplace Dönüşümü Uygulamaları; Frekans Tepkisi; Bode çizimleri.

ELEC 206 – Elekrtomanyetizma
Kredi: 3
Ön Koşul: PHYS 102 ve MATH 203
Vektör alan teorisi, elektrostatik, Gauss yasası, Poisson denklemi, dielektrik malzemeler, elektrostatik enerji, sınır-değer problemleri, manyetostatik, Biot ve Savart yasası, Ampere yasası, manyetik kuvvetler ve malzemeler, manyetik enerji, elektromanyetik indüklenme, Faraday yasası, Maxwell denklemleri, Poynting teoremi.

ENGR 200 – Mühendisler için Olasılık ve Rassal Değişkenler
Kredi: 4
Ön Koşul: MATH 106 ya da öğretim üyesi onayı
Olasılığa giriş, kümeler,  koşullu olasılık, toplam olasılık kuramı ve Bayes kuralı; bağımsızlık, sayma; ayrık rastgele değişkenler, rastgele değişken fonksiyonları, beklenen değer, ortalama ve değişinti; sürekli rastgele değişkenler, olasılık yoğunluk fonksiyonları; çoklu rastgele değişkenler, türetik dağılımlar, istatistiğe giriş, veri işleme, örnekleme dağılımları, ortalama, değişinti ve orantılarla ilgili çıkarımlar; eğri oturtma ve bağlanım.

ELEC 230 – Mühendisler için Programlama
Kredi: 3
Ön Koşul: COMP 130
Bu dersin amacı C/C++ programlama dillerini kullanarak mühendislik problemleri için çözüm oluşturabilme ve tasarım yapabilme yetisinin geliştirilmesidir. Ders öncelikle C ve C++ programlama dillerinin yazım kuralları, veri tipleri ve fonksiyon yazma, imleyiciler ve hafıza adresleme, diziler ve temel dizi işlemleri, obje temelli tasarım ve modüler programlama konularını ele alır. Ders ayrıca bu bilgilerin uygulaması olarak birçok numerik metod, mühendislik analiz ve tasarım problemleri ele almaktadır.

ELEC 291 – Yaz Stajı I
Kredi: 0
Ön Koşul: ELEC 100 ve ACWR 101
İkinci yılını tamamlayan öğrencilerin yaz stajı programı kapsamında endüstri tecrübesi kazanabilecekleri bir iş yerinde en az 20 iş günü çalışmaları gerekmektedir. Çalışmanin içeriği bölüm tarafından hazırlanmış olan Yaz stajı kılavuz kitapçığına göre belirlenir. Öğrencilerin endüstride  uygulamalı bilgi ve tecrübe kazanmaları temel alınır.

ELEC 301 – Sistemler, Kontrol ve Haberleşme
Kredi: 3
Ön Koşul: –
Frekans kavramının tekrarı; devrelerin doğrusal sistem olarak analizi, devrelerin frekans cevabı; haberleşme sistemlerine giriş, analog/sayısal modülasyon ve demodülasyon; analog genlik, frekans ve faz modülasyonu; sayısal genlik kaydırmalı anahtarlama, frekans kaydırmalı anahtarlama ve faz kaydırmalı anahtarlama; çifttaraflı ve tektaraflı Laplace dönüşümü; z-dönüşümüne giriş; analog ve sayısal kontrol sistemlerine giriş, birinci derece ve ikinci derece sistemler, kapalı döngü sistemlerin kararlılığı;  kök-yereğrisi yöntemi; frekans bölgesi yöntemleri ve bode çizimleri.

ELEC 310 – Mikroelektronik Devreler ve Aygıtlar
Kredi: 4
Ön Koşul: ELEC 201 ve ELEC 202
Yarı iletkenlere ve yarı iletken aygıt fiziğine giriş. Elektronik devre analizi için diyot, çift kutuplu eklemli transistör ve MOS alan etkili transistör devre modelleri. Tek ve çok kademeli yükselteçlerin analizi ve tasarımı. Yükselteç çalışma noktası tasarımı. Tek ve çok kademeli yükselteçlerin yüksek frekans ve düşük frekans yanıtları. Tümleşik devre yükselteçlerine giriş.

ELEC 391 – Yaz Stajı II
Kredi: 0
Ön Koşul: ELEC 291
İkinci yılını tamamlayan öğrencilerin yaz stajı programı kapsamında endüstri tecrübesi kazanabilecekleri bir iş yerinde en az 20 iş günü çalışmaları gerekmektedir. Çalışmanin içeriği bölüm tarafından hazırlanmış olan Yaz stajı kılavuz kitapçığına göre belirlenir.Öğrencilerin endüstride  uygulamalı bilgi ve tecrübe kazanmaları temel alınır.

ELEC 491 – Elektrik Mühendisliğinde Tasarım
Kredi: 4
Ön Koşul: ELEC 310 ve ELEC 304 ve ELEC 316 ya da ELEC 310 ve ELEC 301
Öğrencilerin fen ve mühendislik bilgilerini bir elektrik ve elektronik mühendisliği projesinde uyguladıkları bir tasarım dersi. Gerçekçi koşullar ve kısıtlar altında bir grup projesinin geliştirilmesi, tasarımı, uygulaması ve yönetimi. İletişim, takım çalışması ve sunum becerilerine ağırlık verilir.

SCEN Grubu (En az 2 ders)

CHEM  100 – Kimyanın Temelleri
Kredi: 3.00
Ön Koşul: –
Madde, yöntemler ve ölçümler, kimyasal tepkimeler, stokiyometri, kimyasal bileşikler, atomun yapısı, atomik spektroskopi, periyodik tablo ve özellikleri, kimyasal bağlanma, gazlar, sıvılar, katılar ve çözeltiler, asit-baz dengesi, tampon çözeltiler, redoks tepkimeleri, kimyasal kinetik, elektrokimya, nükleer kimya.

CHEM  103 – Genel Kimya
Kredi: 3.00
Ön Koşul: –
Atom ve moleküllerin yapısı, spektroskopi, stokiyometri, kimyasal termodinamik, elektrokimya, maddenin yapısı ve özellikleri.

MBGE  309 – Genom Analizi ve Biyobilişim
Kredi: 3.00
Ön Koşul: MBGE 101 veya MBGE 200 veya CHBI 300
Genom verisinin analizi ve yorumlaması için gerekli genombilim ve biyobilişim alanlarının kapsamlı tanıtımı. Sekans verisinin üretilmesi ve ve saklanması. Farklı seviyelerdeki (DNA, mRNA ve protein) genom verisinin karmaşık biyolojik süreçleri araştırmada kullanımı. Yeni nesil dizileme teknolojileri ve bunlara ilişkin veri formatları, ham dizi verisinin derlenmesi ve haritalanması, gen tahminleme ve betimleme, trankriptomiks, fonksiyonel genomiks, genom evrimi, genom çaplı profilleme, filogenomiks ve popülasyon genomiği.

MATH  103 – Kuramsal Matematiğe Giriş
Kredi: 3.00
Ön Koşul: –
Kümeler; mantık ve çıkarımlar; örneklerle ispat teknikleri; matematiksel tümevarım ve iyi sıralama; denklik bağıntıları; fonksiyonlar; kardinalite; sayılabilir ve sayılamaz kümeler.

MATH  303 – Uygulamalı Matematik
Kredi: 3.00
Ön koşul:  MATH 204 veya öğretim üyesi onayı
Vektör kalkülüsünün tekrarı; Fourier serileri ve Fourier dönüşümü; karmaşık değişkenli fonksiyonlar.

MATH  304 – Sayısal Yöntemler
Kredi: 3.00
Ön koşul:  MATH 107 veya öğretim üyesi onayı
Lineer olmayan denklem takımlarının ve sınırlandırmasız optimizasyon problemlerinin çözümü; lineer denklem takımları için direk çözümler; özdeğer problemleri; polinomlar aracılığı ile interpolasyon; en ufak kareler problemi; sayısal türev ve integral hesabı; başlangıç değer problemi için yöntemler; Fourier dönüşümü.

MATH  305 – Sayısal Analiz
Kredi: 3.00
Ön koşul:  MATH 107 veya öğretim üyesi onayı
Doğrusal olmayan denklemler için sabit nokta iterasyonu ve Newton yöntemi, doğrusal denklemlerin ve en ufak kare problemlerinin direk çözümü, simetrik pozitif belirgin ve sınırlı matrisler, doğrusal olmayan denklem sistemleri, simetrik özdeğer problemi için QR algoritması, Lagrange ve Hermite aradeğerlemeleri, sonsuz normuna göre yaklaşık polinom temsilleri ve Chebyshev polinomları, 2 normuna göre yaklaşık temsil ve dik polinomlar, sayısal türev, sayısal integral için Newton-Cotes ve Gauss kareleme yöntemleri.

MATH  320 – Doğrusal Cebir
Kredi: 3.00
Ön koşul:  MATH 107 veya öğretim üyesi onayı
Sonlu boyutlu gerçel ve karmaşık vektör uzayları, vektör uzaylarının tabanları, doğrusal dönüşümler, eşlenik uzaylar, ikili formlar, öz eşlenik ve üniter dönüşümler, öz değer problemleri, doğrusal dönüşümlerin doğal gösterimi, tensörler.

MATH  401 – Kompleks Analiz
Kredi: 3.00
Ön koşul:  MATH 301 veya öğretim üyesi onayı
Karmaşık sayılar ve fonksiyonlar; üstel ve trigonometrik fonksiyonlar; sonsuz seriler ve çarpımlar; karmaşık fonksiyonların limitleri, sürekliliği ve türevleri; Cauchy teoremi; Taylor ve Laurent serileri; konformal dönüşümler.

MATH  404 – Çizge Kuramı
Kredi: 3.00
Ön Koşul: –
Çizge kuramının temel kavramları; ağaçlar; çizgelerde esleşmeler, bağlantılılık ve düzlemsellik; çizge ve yönlü çizge boyamaları; Hamilton çemberleri; matroidler

MATH  407 – Kombinatoryel Analiz
Kredi: 3.00
Ön Koşul: –
Çizgeler; matroidler; sıralı kümeler; kafesler; parçalamalar; kodlar ve blok tasarımları gibi sonlu veya ayrık sistemlerde sayma, yapı ve optimizasyon problemleri.

MATH  408 – Oyunlar Kuramı
Kredi: 3.00
Ön Koşul: –
Yaygın formdaki oyunlar; basit ve davranışsal stratejiler; normal form, karışık stratejiler, denge noktaları; koalisyonlar, karakteristik fonksiyon formu, yerine atama ve çözüm kavramları; ilgili konular ve uygulamaları.

PHYS  201 – Mekanik
Kredi: 3.00
Ön koşul: (PHYS 101 ve MATH 204) veya öğretim üyesi onayı
Vektörler ve matrisler. Ortogonal dönüşümler. Mekanik sistemlerin numeric simulasyonları ve animasyonları.  Parçacıkların kinematiği ve dinamiği. Newton hareket yasaları.Korunum yasaları. Salınımlar. Merkezcil kuvvetler. Merkezcil bir kuvvet alanında yörüngeler ve saçılma. Gezegen hareketi. Eylemsiz referans sistemleri. Potansiyel teorisi.  2-cisim problemi.

PHYS  205 – Genel Fizik III
Kredi: 4.00
Ön koşul: PHYS 101 veya öğretim üyesi onayı
Periyodik hareket, akışkanlar mekaniği, mekanik dalgalar, ses ve duyma, sıcaklık ve ısı, maddenin ısıl özellikleri, termodinamiğin birinci kanunu, termodinamiğin ikinci kanunu. Laboratuar çalışmaları.

PHYS  206 – Genel Fizik IV
Kredi: 4.00
Ön koşul: PHYS 102 veya öğretim üyesi onayı
Işığın doğası ve yayılımı, geometrik optik ve optik araçlar, girişim, kırınım, görecelik kuramı, fotonlar, elektronlar ve atomlar, parçacıkların dalga doğası, kuantum mekaniği, atomik yapı, moleküller ve yoğun madde, nükleer fizik, parçacık fiziği ve kozmoloji. Laboratuar çalışmaları.

PHYS  403 – Katı Hal Fiziği
Kredi: 4.00
Ön koşul: PHYS 102 veya öğretim üyesi onayı
Kristal yapıları. Ters örgü. Örgü dinamiği ve fononlar. Malzemelerin ısısal özellikleri. Elektron gazı. Fermi-Dirac istatistiği ve Fermi  yüzeyi. Enerji bandları teorisi. Yarı-iletken fiziği ve özellikleri. Yarı-iletken aygıtlar.

.